---- انتخاب برند
---- انتخاب برند
نمایش بیشتر
محصولات حراجی
محصولات موجود/ ناموجود
ارتفاع سنج دندانه ای تیغ اره اینسایز 02-2874
ارتفاع سنج دندانه ای اینسایز 02-2874

۰ تومان

ارتفاع سنج

ارتفاع سنج یا آلتیمتر (به انگلیسی: Altimeter) وسیله‌ای برای اندازه‌گیری فرازا (ارتفاع) یک شیء نسبت به یک سطح معین که از آن برای اندازه گیری قدی اجسام نسبت به سطح زیرین استغاده میکنند.
ارتفاع سنج دندانه ای تیغ اره میتوان مجموعه مشخصی را برای انواع مختلف الوارها به طور دقیق حفظ کرد، بنابراین از حداکثر خروجی و کارایی کارآمد اطمینان حاصل میکند. ارتفاع سنج دندانه ای تیغ اره با شماره گیری در هر دو طرف ارتفاع سنج دندانه ای تیغ اره با شماره گیری در هر دو طرف. گیج به راحتی دو چهره دارد ، یکی در هر طرف برای استفاده راست و چپ. صفحه ها متحرک هستند و هر طرف دارای نشانگر تحمل است. برای استفاده ، گیج روی تیغ اره گذاشته میشود تا نقطه تماس لبه های برش اره را لمس کند.
فقط دندانهای برش اره تنظیم شده است. قرار دادن دندان به این معنی است که هر دندان برش کمی از صفحه اره دور شده است. … این مجموعه یک پوسته (برش) تولید میکند که کمی از ضخامت تیغ اره بازتر است. راکر اره ، که چوب را از برش می کشد تنظیم نشده است.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی