نمایش دادن همه 2 نتیجه

بادسنج ( آنمومتر ) ابزاری برای اندازه گیری سرعت جریان هوا در اتمسفر ، در تونل های باد و در دیگر برنامه های کاربردی جریان گاز است که انواع مختلفی از آن ها وجود دارند که به شیوه های متفاوتی کار می کنند.
بادسنج چیست و چگونه کار می کند ؟
بیشتر بادسنج ها با شمارش تعداد چرخش ها در آرایه دایره ای خود از جمله فنجان ها ، “آسیاب بادی” و پره ها در یک دوره زمانی کار می کنند. سپس این اندازه گیری ها به منظور محاسبه سرعت باد بر حسب واحدهایی مانند مایل بر ساعت ، کیلومتر بر ساعت ، متر بر ثانیه و یا در مورد برنامه های قایق رانی بر حسب “گره دریایی” تفسیر می شوند. بطور کلی بیشتر بادسنج ها در یکی از این دو گروه کلی قرار می گیرند : “ آنمومترهای توربینی و فنجانی” . در هر دو مورد از آنجا که باد از طریق آنها نفوذ می کند و قطعات آنها را حرکت می دهد ، تعداد چرخش بر ثانیه را شمارش می کنند.بادسنج با ارزیابی سرعت چرخش ها قادر به محاسبه سرعت باد در یک واحد اندازه گیری متداول است. همچنین نوع سومی از آنمومترها به نام “آنمومتر سیم داغ” وجود دارد که یک جزء را گرم می کند سپس سرعت خنک شدن جزء را اندازه گیری می کند. چهارمین نوع بادسنج که بسیار کمیاب است “التراسونیک” است.
بادسنج ( آنمومتر ) برای چه استفاده می شود ؟
از این ابزار برای اندازه گیری سرعت باد استفاده میشود. بعضی ها در ایستگاه های هواشناسی که شامل ابزارهای مختلف دیگری هستند و می توانند پیش بینی آب و هوا را بر اساس ترکیبی از تمام داده ها ارائه دهند ، بزرگتر و پیچیده تر ساخته می شوند. به عنوان مثال یک بادسنج ( آنمومتر ) ممکن است برای اندازه گیری میزان باد قبل از رفتن به قایقرانی مورد استفاده قرار گیرد یا یک تکنسین تعمیر تهویه هوا ممکن است از این ابزار اندازگیری هوا برای اندازه گیری خروجی یک واحد مورد عیب یابی استفاده کند. یک هواشناس ممکن است از داده های این ابزار اندازگیری برای پیش بینی های خود استفاده کند. همچنین از این ابزار اندازگیری برای محاسبه باد مخالف استفاده می شود. یک سنجشگر توربین بادی ممکن است از این ابزار بصورت دستی برای تعیین اینکه آیا یک منطقه خاص از نظر بادی مکان مناسبی است استفاده کند.
واحد اندازه گیری آنمومترچیست ؟
آنمومترها سرعت باد را بر حسب واحد های مختلفی اندازه می گیرند. به طور کلی این ابزار با قیمتی گران تر و پیچیده تر ، واحدهای اندازه گیری بیشتری را ارائه می دهد. واحدهای اندازه گیری ممکن است شامل :
• MPH یا مایل بر ساعت
• Km /H یا کیلومتر بر ساعت
• Knots برای قایقرانی
• فوت بر دقیقه
• متر بر ثانیه
چگونه از این ابزاراندازگیری برای خواندن استفاده کنیم ؟
در اکثر آنمومترهای الکترونیکی معمولا فقط باید دستگاه را روشن نمود و سرعت جریان باد را مشاهده کرد. همچنین می توان حالت نمایش سرعت باد را در واحد اندازه گیری متفاوتی ( به عنوان مثال کیلومتر بر ساعت به جای مایل بر ساعت) تغییر داد. در مورد آنمومترهای فنجانی دستی می توان تعداد گردش فنجان ها را در یک دقیقه برای محاسبه سرعت باد محاسبه کرد.
دقت این ابزار چقدر است ؟
آنمومترهای مختلف دارای سطوح دقت متفاوتی هستند. به طور کلی از یک دستگاه گران تر می توان دقت بالاتری را انتظار داشت. محدوده دقت آنمومتر دستی و با کیفیت مناسب3 % است. این بدان معنی است که اگر باد با سرعت 20 مایل بر ساعت در حال وزیدن باشد ، دستگاه ممکن است هر جایی بین MPH 4/19 و MPH 6/20 را ثبت کند. آنمومترهای علمی تخصصی مانند آنمومترهای التراسونیک ممکن است محدوده دقت بالاتری داشته باشند.
محل قرار گیری مناسب برای بادسنج کجاست ؟
ابزار اندازه گیری آنمومتریا بادسنج عمدتا در دو نوع بصورت دستی ( قابل حمل) و بصورت ثابت ( در یک مکان ) نصب می شوند. به منظور دقیق ترین قرائت ها بهتر است این ابزار در مکان هایی قرار داده شوند که توسط موانعی همچون درختان ، ساختمان ها و … محاصره نشده باشند. به عنوان مثال بدترین نقطه مطلق برای یک بادسنج قرار گیری مستقیم کنار یک ساختمان یا دیوار است. گاهی اوقات این ابزاراندازه گیری در قسمت بالایی ستون ها ، بالای ساختمان ها یا در فضاهای باز گسترده نصب می شوند.
آیا این ابزار جهت باد را میتواند اندازه گیری کند ؟
بله بعضی آنومترها جهت باد را هم اندازه گیری می کنند که اغلب می چرخند یا دارای توربین اضافی ضمیمه می باشند که جهت باد را تشخیص می دهد.
محاسبه اندازه گیری سرعت باد ؟
اکثر بادسنج آنمومتر دارای یک بخش حرکتی می باشند که در باد می چرخد ، به طوری که در باد شدیدتر ، بیشتر می چرخد. شمارنده این ابزار اندازه گیری تعداد چرخش ها بر ثانیه یا دقیقه ( یا هر فاصله دیگر) را می شمارد و سپس سرعت باد را بر حسب واحدی که برای خواندن تنظیم شده ، نشان می دهد.
آنمومتر در چه علومی مورد استفاده قرار می گیرد؟
به عنوان مثال هواشناسان از ابزار اندازه گیری بادسنج برای محاسبه الگوهای باد استفاده می کنند. دانشمندان و مهندسان انرژی تجدید پذیر ممکن است از آنمومترهای دستی استفاده کنند تا ببینند که آیا یک مکان خاص برای توربین بادی مناسب هست یا نه . سایر دانشمندان تست تجهیزات آزمایشگاه ممکن است از انواع تخصصی ابزار اندازه گیری آنمومتر استفاده کنند.