شمارشگر خط کش دیجیتال دو محور (انکودر خطی) اینسایز ISL-DR2
شمارشگر خط کش (انکودر خطی) اینسایز ISL
۱۷,۱۷۶,۶۹۸ تومان۲۰,۸۸۱,۴۷۶ تومان
شمارشگر خط کش دیجیتال آکاد 01-010-206
شمارشگر خط کش آکاد 01-010-206
تماس بگیرید
نمایش بیشتر

شمارشگر خط کش

شمارشگر خط کش دیجیتال یک دستگاه دیجیتالی است و خروجی پیشخوان شامل یک حالت از پیش تعریف شده بر اساس برنامه های نبض ساعت میباشد. از خروجی پیشخوان این دستگاه می توان برای شمارش تعداد پالس ها استفاده کرد. به طور کلی ، پیشخوان ها شامل یک طرح فلیپ فلاپ هستند که می توانند شمارنده همزمان یا پیشخوان ناهمزمان باشند. در منطق دیجیتال و محاسبات ، پیشخوان شمارشگر خط کش دیجیتال وسیله ای است که تعداد دفعاتی را که یک رویداد یا فرآیند خاص روی داده است ، اغلب در رابطه با ساعت ، ذخیره می کند (و گاه نمایش می دهد). متداول ترین نوع ، یک مدار منطقی دیجیتال متوالی با یک خط ورودی به نام ساعت و چندین خط خروجی است.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی