---- انتخاب برند
---- انتخاب برند
نمایش بیشتر
محصولات حراجی
محصولات موجود/ ناموجود
سختی سنج لاستیک اینسایز ISH-SAM
سختی سنج لاستیک اینسایز ISH-SAM

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال مگنتی اینسایز 360-2173
شیب سنج و زاویه سنج مگنتی اینسایز 360-2173
شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال مگنتی اینسایز 1-2170
شیب سنج و زاویه سنج مگنتی اینسایز 1-2170
عینک ذره بینی اینسایز 5D3-7523
عینک ذره بینی اینسایز 5D3-7523
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی اینسایز 60-6201
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی اینسایز 60-6201
اینسایز 150-1108
کولیس دیجیتال صفحه پلاستیکی 15 سانتی اینسایز 150-1108
اینسایز 10A-2308
ساعت اندیکاتور اینسایز 2308
میکرومتر خارج سنج معمولی اینسایز 3203-25A
میکرومتر خارج سنج معمولی اینسایز 3203-25A
میکرومتر خارج سنج دیجیتال اینسایز 3109-25A
میکرومتر خارج سنج دیجیتال اینسایز 3109-25A
کولیس ساعتی 15 سانتی اینسایز ۱۵۰A-۱۳۱۲
کولیس ساعتی اینسایز 1312
پایه میکرومتر اینسایز 6301
پایه میکرومتر اینسایز 6301
پایه ساعت اندیکاتور ساده ریلیAC-287-001-01
پایه ساعت اندیکاتور ساده ریلی آکاد 01-001-287
پایه ساعت اندیکاتور ساده گرانیتی آکاد 01-000-289
پایه ساعت اندیکاتور ساده گرانیتی آکاد 289
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی (مفصلی) آکاد 00-000-282
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی (مفصلی) آکاد 282
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی آکاد 00-000-281
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی آکاد 281
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی (مفصلی) کوچک آکاد 01-040-286
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی (مفصلی) کوچک آکاد 01-040-286
پایه میکرومتر آکاد AC-381-000-00
پایه میکرومتر آکاد 381
پایه ساعت شیطونکی اینسایز 2-6298
پایه ساعت شیطونکی اینسایز 6298
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی اینسایز A80-6208
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی (مفصلی) اینسایز A80-6208
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی اینسایز 80-6202
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی اینسایز 6202

ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری در اکثر صنایعی که کمیت دقیق فیزیکی و شیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در واقع باید گفت که ابزاراندازه گیری پیشرفته به تنهایی یکی از مهم‌ترین دروس حوزه‌ی مهندسی به نام مهندسی کنترل است؛ زیرا با توجه به گسترگی صنایع، بررسی پارامترهای مختلف برای تولید و پایش ازعوامل حیاتی تلقی می‌شوند. پارامترهای موجود در هر صنعتی متفاوت است و برای این طیف گسترده ابزار اندازه گیری  متناسب با نیاز آن صنعت، تولید و ساخته شده است. دلیل نام‌گذاری ابزار، مسلماً به علت دقت عمل آن با توجه به کوچکی پارامتر موجود است. برای مثال عمق، نیرو، دما، رطوبت، تراز و … شاخص‌های کلی هستند اما هنگام کار در صنایع بزرگ تغییر مقدار ناچیزی از هر کدام می‌تواند در کل فرآیند تاثیر به‌سزایی داشته باشد.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی