نمایش 1–500 از 586 نتیجه

ابزار اندازه گیری در اکثر صنایعی که کمیت دقیق فیزیکی و شیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع باید گفت که ابزار اندازه گیری پیشرفته به تنهایی یکی از مهم‌ترین دروس حوزه‌ی مهندسی به نام مهندسی کنترل است؛ زیرا با توجه به گسترگی صنایع، بررسی پارامترهای مختلف برای تولید و پایش ازعوامل حیاتی تلقی می‌شوند. پارامترهای موجود در هر صنعتی متفاوت است و برای این طیف گسترده ابزار اندازه گیری  متناسب با نیاز آن صنعت، تولید و ساخته شده است. دلیل نام‌گذاری ابزار، مسلماً به علت دقت عمل آن با توجه به کوچکی پارامتر موجود است. برای مثال عمق، نیرو، دما، رطوبت، تراز و … شاخص‌های کلی هستند اما هنگام کار در صنایع بزرگ تغییر مقدار ناچیزی از هر کدام می‌تواند در کل فرآیند تاثیر به‌سزایی داشته باشد.