میکرومتر سه فک داخل سنج معمولی آکاد 00-000-362
میکرومتر سه فک داخل سنج معمولی (میکرومتر صندوقی) آکاد 362
۲۶,۲۲۹,۷۷۵ تومان۷۲,۱۷۷,۱۰۵ تومان
بور گیج L بازویی آکاد 11-000-254
بور گیج L بازویی آکاد 254
۵,۸۴۴,۳۰۰ تومان
بور گیج آکاد 00-000-251
بور گیج آکاد 251
۵,۸۴۴,۳۰۰ تومان۷,۷۹۲,۴۰۰ تومان
بادسنج آکاد AC-AM30
بادسنج پره ای دیجیتال آکاد AM30
۴,۰۲۱,۴۳۵ تومان
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی آکاد 00-000-281
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی آکاد 281
۱,۲۵۲,۳۵۰ تومان۴,۳۸۳,۲۲۵ تومان
پرگار ساده مستقیم آکاد 01-000-985
پرگار مستقیم ساده آکاد 985
۵۷۰,۵۱۵ تومان۹۸۷,۹۶۵ تومان
پرگار دیجیتال داخل سنج آکاد 00-000-410
پرگار داخل سنج دیجیتال آکاد 410
۱۵,۰۲۸,۲۰۰ تومان
خط کش دیجیتال آکاد AC-996-040-01
خط کش دیجیتال آکاد 996
۶,۵۴۰,۰۵۰ تومان۱۴,۴۷۱,۶۰۰ تومان
پرگار ساده خارج سنج آکاد 01-000-984
پرگار خارج سنج ساده آکاد 984
۷۲۳,۵۸۰ تومان۱,۲۵۲,۳۵۰ تومان
پرگار ساده داخل سنج آکاد 01-000-982
پرگار داخل سنج ساده آکاد 982
۷۲۳,۵۸۰ تومان۱,۱۱۳,۲۰۰ تومان
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی (مفصلی) آکاد 00-000-282
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی (مفصلی) آکاد 282
۶,۷۴۸,۷۷۵ تومان
خط کش دیجیتال آکاد AC-997-000-01
خط کش دیجیتال آکاد 997
۷,۹۳۱,۵۵۰ تومان۱۵,۳۰۶,۵۰۰ تومان
تراز صنعتی دیجیتال مگنتی آکاد 01-360-724
تراز صنعتی دیجیتال مگنتی آکاد 01-360-724
۷,۳۳۳,۲۰۵ تومان
پایه میکرومتر آکاد AC-381-000-00
پایه میکرومتر آکاد 381
۱,۲۵۲,۳۵۰ تومان
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی (مفصلی) کوچک آکاد 01-040-286
پایه ساعت اندیکاتور هیدرولیکی (مفصلی) کوچک آکاد 01-040-286
۱,۲۵۲,۳۵۰ تومان
چرخ متر آکاد AC-988-100-11
چرخ متر آکاد 11-100-988
۲,۹۲۲,۱۵۰ تومان
تراز لیزری دو خط آکاد LL030
تراز لیزری دو خط آکاد LL030
۵,۱۴۸,۵۵۰ تومان
تراز صنعتی دیجیتال مگنتی آکاد 01-360-725
تراز صنعتی دیجیتال مگنتی آکاد 01-360-725
۷,۴۷۲,۳۵۵ تومان
خط کش مرکزیاب آکاد AC-993-000-01
خط کش مرکزیاب آکاد 993
۳,۷۰۱,۳۹۰ تومان۴,۸۱۴,۵۹۰ تومان
زاویه سنج دستی فلزی (نقاله ای)آکاد 01-000-812
زاویه سنج دستی فلزی (نقاله ای) آکاد 812
۱,۴۳۳,۲۴۵ تومان۳,۲۲۸,۲۸۰ تومان
نمایش بیشتر

ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری در اکثر صنایعی که کمیت دقیق فیزیکی و شیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در واقع باید گفت که ابزاراندازه گیری پیشرفته به تنهایی یکی از مهم‌ترین دروس حوزه‌ی مهندسی به نام مهندسی کنترل است؛ زیرا با توجه به گسترگی صنایع، بررسی پارامترهای مختلف برای تولید و پایش ازعوامل حیاتی تلقی می‌شوند. پارامترهای موجود در هر صنعتی متفاوت است و برای این طیف گسترده ابزار اندازه گیری  متناسب با نیاز آن صنعت، تولید و ساخته شده است. دلیل نام‌گذاری ابزار، مسلماً به علت دقت عمل آن با توجه به کوچکی پارامتر موجود است. برای مثال عمق، نیرو، دما، رطوبت، تراز و … شاخص‌های کلی هستند اما هنگام کار در صنایع بزرگ تغییر مقدار ناچیزی از هر کدام می‌تواند در کل فرآیند تاثیر به‌سزایی داشته باشد.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی