نمایش دادن همه 8 نتیجه

ساعت شیطونکی ابزاری برای اندازه گیری خلاصی طول هر قطعه می باشند و همچنین میزان انحنا و یا تاب قطعه و همچنین اندازه گیری قطعات بیضی شکل را به عهده دارند.نوع نشانگر آن ها نیز به دو صورت عقربه ای و یا دیجیتال نیز می تواند باشد. همچنین بر اساس اینچ و یا میلیمتر نیز مدرج می شوند. حساسیت اندازه گیری ساعت شیطونکی بسیار بالا می باشد.معمولا جهت نگهداری، از وسیله ای به نام پایه ساعت استفاده می گردد.این محصول دارای جهت اندازه گیری آسان و دقیق از نقاط باریک یا محصور به علاوه در داخل و خارج قطر که شاخص های شماره گیری نمی توانند دسترسی داشته باشند است. ساعت شیطونکی ابزاری برای ساعت کردن داخل سوراخ قطعات مختلف قبل از ماشینکاری مورد استفاده میباشد. ساعت شیطونکی در اصظلاح ساعت موشی هم نامیده میشود.