ساعت شیطونکی ابزاری برای اندازه گیری خلاصی طول هر قطعه میباشند و همچنین میزان انحنا و یا تاب قطعه و همچنین اندازه گیری قطعات بیضی شکل را به عهده دارند.نوع نشانگر آن ها نیز به دو صورت عقربه ای و یا دیجیتال نیز میتواند باشد. همچنین بر اساس اینچ و یا میلیمتر نیز مدرج میشوند. حساسیت اندازه گیری ساعت شیطونکی بسیار بالا می باشد.معمولا جهت نگهداری، از وسیله ای به نام پایه ساعت استفاده میگردد.این محصول دارای جهت اندازه گیری آسان و دقیق از نقاط باریک یا محصور به علاوه در داخل و خارج قطر که شاخص های شماره گیری نمیتوانند دسترسی داشته باشند است. ساعت شیطونکی ابزاری برای ساعت کردن داخل سوراخ قطعات مختلف قبل از ماشینکاری مورد استفاده میباشد. ساعت شیطانکی در اصظلاح ساعت موشی هم نامیده میشود.