گونیا ابزاری است به شکل مثلث از جنس فلز، پلاستیک یا چوب که از آن برای رسم زاویه قائمه و کشیدن خطی عمود بر خط دیگر یا خطی موازی با خط دیگر استفاده می‌کنند. گونیا از ابزار پرکاربرد در معماری و مهندسی و از ابزار کاربردی دانش‌آموزان در کلاس‌های ریاضیات و هندسه است. در برخی مواقع زبانه گونیا مدرج نمی‌باشد که در این صورت فقط برای صحت گونیایی بودن قطعه کار و خط‌کشی استفاده می‌شود. ولی اگر زبانه گونیا مدرج باشد علاوه بر خط‌کشی، برای اندازه‌گیری نیز می‌توان از آن استفاده کرد.

انواع گونیا

  • گونیا مرکب یکی از ابزارهای اندازه گیری است که در صنایع مختلف از جمله فلز، چوب و کارهای معماری استفاده می‌شود. گونیا مرکب به دلیل چند کاره بودن مورد توجه اکثر نجاران قرار گرفته است. در واقع این گونیا از سه ابزار اندازه‌گیری تشکیل شده که به صورت تمام فلزی و پلاستیکی در اندازه‌های متعدد در بازار موجود است. گونیا مرکب را می‌توان هم در قطعه کار زاویه دار و هم گرد مورد استفاده قرار داد. به وسیله‌ی این ابزار می‌توانید زاویه 45 و 90 درجه را با دقت اندازه بزنید. هم‌چنین گونیای مرکب، عمق سوراخ و شیار مورد نظر را به شما خواهد داد. سه قسمت این گونیا عبارتند از مرکز یاب، سرگونیایی و سر زاویه یاب. این خط کش در اره میزی و برش فارسی بسیار کاربرد داشته و قابلیت بررسی انواع زوایا را دارد.
  • گونیا مویی از دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻴﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از آن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. گونیا مویی ابزاری دقیق است که برای خط کشی ، اندازه گیری ، تشخیص زاویه و کنترل زاویه ها مورد استفاده قرار می گیرد .گونیا مویی دارای زاویه های مختلف 45 درجه ، 90 درجه و 120 درجه می باشد .این گونیا دارای سایزهای مختلف از 5 سانت الی 30 سانت می باشد .گونیا مویی از جنس فولاد ضد زنگ ساخته شده است.