تراز از ابزار دستی ثانویه‌ خانگی هستند و به ندرت در جعبه ابزار خانگی افراد دیده می‌شود. با اینحال برای بسیاری از پروژه‌های کوچک و بزرگ کاربرد دارند؛ علاوه بر این قیمت بالایی ندارند و به‌ آسانی می‌توان از آنها استفاده کرد. با راهنمای کار با تراز متوجه می‌ شویم که این ابزار چگونه عمل می‌کند و چه کاربردهایی دارد.

تراز وسیله ای است که از آن در حالت عمومی برای کنترل شیب سطوح و در حالت خاص برای کنترل و اندازه گیری پارامترهای هندسی سطوح استفاده میشود. تراز یکی از پرکاربردترین ابزارهای اندازه گیری است.

ترازها برای مشخص کردن میزان افقی بودن سطوح استفاده می‌شوند. رایج‌ ترین مدل‌ های این ابزار اندازه گیری از کپسول‌ های شیشه‌ ای برخوردار هستند که مایعی درون آنها دیده می‌ شود. حبابی که در این مایع وجود دارد، میزان افقی بودن سطوح را به نسبت سطح زمین نشان می‌دهد. ترازهایی که طول بیشتری دارند، از کپسول‌ های شیشه‌ ای بیشتری برخوردار هستند؛ به همین دلیل این ترازها به‌ خوبی می‌ توانند برجستگی‌ های عمودی در سطوح بزرگ‌ تر را مشخص کنند.