فیلر 10 سانت آکاد 912-100-00
فیلر صنعتی 10 سانتی آکاد 912
۴۱۰,۴۹۳ تومان۵۸۴,۴۳۰ تومان
فیلر 30 سانتAC-915-100-00
فیلر صنعتی 30 سانتی آکاد 915
۱,۳۹۱,۵۰۰ تومان
فیلر نواری 5 متری آکاد 01-000-916AC-
فیلر صنعتی نواری 5 متری آکاد 916
۷۲۶,۳۶۳ تومان۱,۶۹۷,۶۳۰ تومان
فیلر 10 سانتی اینسایز 4602
فیلر صنعتی 10 سانتی اینسایز 4602
۳۱۴,۳۴۵ تومان۴۲۶,۶۱۱ تومان
نمایش بیشتر

فیلر صنعتی

آچار فیلر به مدل تیغه ای معروف می باشد که در بر گیرنده تیغه هایی در سایز های 0.05 تا 1 میلیمتر می باشد که برای اندازه گیری دهانه سوپاپ های انواع موتور کاربرد دارد که بسته به نوع موتور در طول های متفاوتی تولید می شود. از آچار فیلر برای اندازه گیری فواصل خیلی کوچک موجود بین دو قطعه استفاده می کنند . هر تیغه فیلر ، دارای ضخامت دقیق و حساب شده ای است و اندازه ی تیغه را بر حسب صدم میلیمتر یا هزارم اینچ روی آن حک می نمایند . گاهی این فیلر ها دارای اندازه متریک و اینچی هستند. برای استفاده از این ابزار ، تیغه ی مناسبی را در فاصله ی لقی مورد نظر قرار می دهند . هرگاه فیلر در آن به طور جذب قرار گیرد ، فاصله بین دو قطعه به اندازه ضخامت تیغه فیلر خواهد بود.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی