فیلر 10 سانت آکاد 912-100-00
فیلر 10 سانت آکاد AC-912-100-00
۲۶۵,۵۰۰ تومان۳۸۷,۰۰۰ تومان
فیلر 10 سانتی اینسایز 4602
فیلر 10 سانتی اینسایز 4602
۲۹۷,۰۰۰ تومان۴۷۰,۰۰۰ تومان
فیلر نواری 5 متری آکاد 01-000-916
فیلر نواری 5 متری آکاد AC-916-000-01
۴۹۵,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

آچار فیلر به مدل تیغه ای معروف می باشد که در بر گیرنده تیغه هایی در سایز های 0.05 تا 1 میلیمتر می باشد که برای اندازه گیری دهانه سوپاپ های انواع موتور کاربرد دارد که بسته به نوع موتور در طول های متفاوتی تولید می شود. از آچار فیلر برای اندازه گیری فواصل خیلی کوچک موجود بین دو قطعه استفاده می کنند . هر تیغه فیلر ، دارای ضخامت دقیق و حساب شده ای است و اندازه ی تیغه را بر حسب صدم میلیمتر یا هزارم اینچ روی آن حک می نمایند . گاهی این فیلر ها دارای اندازه متریک و اینچی هستند. برای استفاده از این ابزار ، تیغه ی مناسبی را در فاصله ی لقی مورد نظر قرار می دهند . هرگاه فیلر در آن به طور جذب قرار گیرد ، فاصله بین دو قطعه به اندازه ضخامت تیغه فیلر خواهد بود.