---- انتخاب برند
---- انتخاب برند
نمایش بیشتر
محصولات حراجی
محصولات موجود/ ناموجود
فیلر 10 سانت آکاد 912-100-00
فیلر صنعتی 10 سانتی آکاد 912

۲۶۰,۰۰۰ تومان

فیلر 30 سانتAC-915-100-00
فیلر صنعتی 30 سانتی آکاد 915
فیلر نواری 5 متری آکاد 01-000-916AC-
فیلر صنعتی نواری 5 متری آکاد 916
فیلر 10 سانتی اینسایز 4602
فیلر صنعتی 10 سانتی اینسایز 4602

فیلر صنعتی

آچار فیلر به مدل تیغه ای معروف می باشد که در بر گیرنده تیغه هایی در سایز های 0.05 تا 1 میلیمتر می باشد که برای اندازه گیری دهانه سوپاپ های انواع موتور کاربرد دارد که بسته به نوع موتور در طول های متفاوتی تولید می شود. از آچار فیلر برای اندازه گیری فواصل خیلی کوچک موجود بین دو قطعه استفاده می کنند . هر تیغه فیلر ، دارای ضخامت دقیق و حساب شده ای است و اندازه ی تیغه را بر حسب صدم میلیمتر یا هزارم اینچ روی آن حک می نمایند . گاهی این فیلر ها دارای اندازه متریک و اینچی هستند. برای استفاده از این ابزار ، تیغه ی مناسبی را در فاصله ی لقی مورد نظر قرار می دهند . هرگاه فیلر در آن به طور جذب قرار گیرد ، فاصله بین دو قطعه به اندازه ضخامت تیغه فیلر خواهد بود.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی