نیروسنج معمولی آکاد NK
نیروسنج معمولی آکاد NK
۱۰,۴۴۳,۲۰۸ تومان۱۰,۵۰۸,۶۰۸ تومان
نیروسنج معمولی اینسایز ISF-F500
نیروسنج معمولی اینسایز ISF-F
۸,۷۵۶,۷۴۸ تومان
نیروسنج دیجیتال اینسایز ISF-DF5
نیروسنج دیجیتال اینسایز ISF-DF
نیروسنج دیجیتال آکاد DF
نیروسنج دیجیتال آکاد DF
نمایش بیشتر

نیروسنج

نیروسنج وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری نیرو، گشتاور یک نیرو (لنگر)، یا توان. مانند توان تولید شده توسط یک موتور الکتریکی یا ماشین گرمایی. وزن جسم را توسط نیروسنج اندازه گیری می کنند. داخل این ابزار یک فنر قرار دارد که می‌تواند کشیده شود و مقدار کشیدگی فنر داخل این ابزارها به اندازه ی نیرویی بستگی دارد که به نیروسنج وارد می شود. نیروسنجها ابزارهای اندازه گیری هستند که به منظور اندازه گیری نیروی اعمال شده به یک جسم در طول یک آزمون یا عملیات مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع نیرو سنج
نیروسنج دیجیتال از یک لودسل یا فشارسنج استفاده می کنند که اندازه نیروی اعمالی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل کرده که می تواند کمی، کالیبره، و دیجیتالی شود و مستقیما نمایش داده شود. نیروسنج دیجیتال گرانتر از معمولی بوده و برای کار نیازمند باتری هستند، دارای توانایی نمونه برداری، ثبت و ذخیره داده های مقادیر اندازه گیری شده در طول زمان هستند. مدل دیجیتال این دستگاه  همچنین می توانند اندازه گیری مقدار متوسط و پیک نیرو را ارائه دهند و برای اندازه گیری مقادیر نیرویی که به سرعت تغییر می کنند.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی