گیج تلسکوپی که برخی از افراد آن را به نام گیج داخل سیلندر نیز میشناسند، یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی است که از آن برای اندازه گیری قسمت داخلی سوراخ و استوانه‌ها استفاده میشود. هنگامی که این نوع گیج به درون یک سوراخ یا استوانه وارد میشود، قطعات کوچکی به نام سندان از آن به سمت بیرون انبساط پیدا کرده و قطر دقیق سوراخ را تعیین میکنند.

انواع گیج تلسکوپی

این نوع گیج به انواع مختلفی تقسیم بندی میشود؛ یکی از آنها گیج سوراخ دار با سه سندان هستند که برخی از افراد آن را به نام میکرومتر داخلی نیز میشناسند. گیج سه سندان را با حلقه‌های تنظیم، کالیبره مینمایند. یکی از انواع گیج‌ها که نسبت به سایر نمونه‌های آن قیمت مناسب‌تری دارد و استفاده از آن رایج است، گیج دو سندان است که توسط بلوک‌های گیج کالیبره میشود. این دو ابزار از توانایی نمایش اطلاعات از طریق یک صفحه یا بازخوان دیجیتال برخوردار هستند.

به طور کلی گیج تلسکوپی برای اندازه گیری تا یک میکرومتر و سوراخ‌های عمیق انتخاب مناسبی است. از جمله بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده گیج تلسکوپی میتوان به ساعت، فک متحرک و میله‌های قابل تعویض اشاره نمود. این میله‌ها به نوعی فک ثابت هستند و بر مبنای اندازه ای که دارند، برای تعیین قطر داخلی استوانه ها به کار میروند. برای اندازه گیری عرض شکاف‌ها یا قطر داخلی استوانه‌ها، ابتدا میله گیج بر روی ساعت سوار شده و سپس فک‌های اندازه گیر توسط میکرومتر یا فرمان میله تنظیم میشوند.

فراموش نکنید که در این مرحله ساعت باید صفر باشد. در ادامه گیج را در حالی که محور لوله آن کاملاً بر محور سوراخ منطبق شده است، به قسمت داخلی سوراخ هدایت مینمایند. در پایان اندازه دقیق قطر سوراخ یا شکاف بر روی عقربه گیج تلسکوپی نمایش داده میشود. از این ابزار زمانی استفاده میشود که اندازه گیری اعماق استوانه‌ها توسط سایر ابزارهای اندازه گیری مانند میکرومتر و کولیس امکان پذیر نباشد.