---- انتخاب برند
---- انتخاب برند
نمایش بیشتر
محصولات حراجی
محصولات موجود/ ناموجود
مته کبالت 8% روکش دار کستاک KESTAC-HSSCO-8%
مته کبالت 8% روکش دار کستاک KESTAC-HSSCO-8%
مته ته گرد HSS بلند GWG-8322 ΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8322 ΙΙ

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

مته ته گرد HSS بلند GWG-8323 ΙΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8323 ΙΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8321 Ι
مته ته گرد HSS بلند GWG-8321 Ι
مته ته گرد HSS نیمه بلند GWG-8314
مته ته گرد HSS نیمه بلند GWG-8314
مته ته گرد HSS معمولی GWG-831
مته ته گرد HSS معمولی GWG-831
مته مرغک بلند طول 100 میلی متر GWG-83613
مته مرغک بلند طول 100 میلی متر GWG-83613
مته مرغک معمولی GWG-8351
مته مرغک معمولی GWG-8351
مته خزینه 90 درجه GWG-861
مته خزینه 90 درجه GWG-861
مته خزینه 60 درجه GWG-8611
مته خزینه 60 درجه GWG-8611

مته و ست مته

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی