فروشگاه ابزار سیار
عرضه کننده انواع ابزار با برندهای روز دنیا
محصولات آکاد
0

جدیدترین های

میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر آکاد PM100
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر آکاد PM100
دماسنج لیزری آکاد F911
دماسنج لیزری آکاد F911
بادسنج آکاد AC-AM30
بادسنج آکاد AM30
ست کامل بور گیج های آکاد کد AC-251-346-13
ست کامل بور گیج های آکاد 251-346-13
متر فلزی آکاد 01-000-989
متر فلزی آکاد 01-000-989
سری میکرومتر آکاد AC-371-001-11
سری میکرمتر آکاد 11-001-371
سری میکرومتر آکاد 06-001-371
سری میکرمتر آکاد 06-001-371
سری میکرمتر آکاد 05-001-371
سری میکرمتر آکاد 05-001-371
سری میکرمتر سری میکرمتر آکاد 04-001-371
سری میکرمتر آکاد 04-001-371
سری میکرمتر آکاد 03-001-371
سری میکرمتر آکاد 03-001-371
سری میکرمتر آکاد 02-001-371
سری میکرمتر آکاد 02-001-371
متر دیجیتال 5 متری آکاد 11-005-980
متر دیجیتال 5 متری آکاد AC-980-005-11
متر لیزری 1200 متری آکاد TM1200
متر لیزری 1200 متری آکاد TM1200
نیروسنج دیجیتال آکاد DF
نیروسنج دیجیتال آکاد DF
نیروسنج معمولی آکاد NK
نیروسنج معمولی آکاد NK
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-001-01
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-001-01
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-002-02
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-002-02
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-003-02
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-003-02
پراپ ساعت شیطونکی آکاد کد AC-260-010-01
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-010-01
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-010-02
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-010-02
اینسایز 50-2104
ساعت اندیکاتور دیجیتال اینسایز 50-2104
اینسایز 10-2112
ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس 1c اینسایز 10-2112
اینسایز 25-2112
ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس بلند 2/5cm اینسایز 25-2112
اینسایز 50-2112
ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس بلند 5cm اینسایز 50-2112
ساعت اندیکاتور دیجیتال میکرونی اینسایز کد 101-2112
ساعت اندیکاتور دیجیتال میکرونی اینسایز 101-2112
اینسایز 2114-5F
ساعت اندیکاتور دیجیتال صفحه کوچک اینسایز 2114-5F
اینسایز 105-2307
ساعت اندیکاتور اینچی اینسایز 105-2307
اینسایز 25-2302
ساعت اندیکاتور اینسایز 25-2302
اینسایز 10A-2308
ساعت اندیکاتور 1 سانتی اینسایز 10A-2308
اینسایز 50-2309
ساعت اندیکاتور کورس 5 سانت اینسایز 50-2309
اینسایز 100D-2309
ساعت اندیکاتور کورس 10سانت اینسایز 100D-2309
اینسایز 3-2311
ساعت اندیکاتور کورس 3 سانت اینسایز 3-2311
اینسایز 5-2311
ساعت اندیکاتور کورس 5 میلی متر اینسایز 5-2311
اینسایز 08-2381
ساعت شیطونکی صفحه بزرگ اینسایز 08-2381
کولیس دیجیتال 50 سانتی با فک 10 سانت اینسایز 501-1106
کولیس دیجیتال اینسایز 501-1106
کولیس دیجیتال 60 سانتی با فک 10 سانت اینسایز 601-1106
کولیس دیجیتال 60 سانتی با فک 10 سانت اینسایز 601-1106
کولیس دیجیتال 100 سانتی با فک 15 سانت اینسایز 1002-1106
کولیس دیجیتال 100 سانتی با فک 15 سانت اینسایز 1002-1106
اینسایز 150-1108
کولیس دیجیتال صفحه پلاستیکی 15 سانتی اینسایز 150-1108
کولیس دیجیتال 20 سانتی صفحه پلاستیکی اینسایز کد 200-1108
کولیس دیجیتال 20 سانتی صفحه پلاستیکی اینسایز 200-1108
کولیس دیجیتال 30 سانتی صفحه پلاستیکی اینسایز کد 300-1108
کولیس دیجیتال 30 سانتی صفحه پلاستیکی اینسایز 300-1108
گیج جوشکاری دیجیتال ال جی گوانگلو 121-118
گیج جوشکاری دیجیتال ال جی گوانگلو 121-118
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی ال جی گوانگلو MB60
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی ال جی گوانگلو MB60
عمق سنج دیجیتال 15 سانتی ال جی گوانگلو 101-121
عمق سنج دیجیتال 15 سانتی ال جی گوانگلو 101-121
عمق سنج دیجیتال 20 سانتی ال جی گوانگلو 103-121
عمق سنج دیجیتال 20 سانتی ال جی گوانگلو 103-121
عمق سنج دیجیتال 30 سانتی ال جی گوانگلو 105-121
عمق سنج دیجیتال 30 سانتی ال جی گوانگلو 105-121
ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس 1 سانت ال جی گوانگلو 10-101-312
ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس 1 سانت ال جی گوانگلو 10-101-312
ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس 3 سانت ال جی گوانگلو 10-103-312
ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس 3 سانت ال جی گوانگلو 10-103-312
ساعت اندیکاتور کورس 2 سانت ال جی گوانگلو 132-321
ساعت اندیکاتور کورس 2 سانت ال جی گوانگلو 132-321
ساعت اندیکاتور کورس 3 سانت ال جی گوانگلو 134-321
ساعت اندیکاتور کورس 3 سانت ال جی گوانگلو 134-321
ساعت شیطونکی ال جی گوانگلو 001-322
ساعت شیطونکی ال جی گوانگلو 001-322
ساعت شیطونکی ال جی گوانگلو 213-322
ساعت شیطونکی ال جی گوانگلو 213-322
کولیس پایه دار دیجیتال 100 سانتی ال جی گوانگلو 110-131
کولیس پایه دار دیجیتال 100 سانتی ال جی گوانگلو 110-131
کولیس پایه دار معمولی ال جی گوانگلو 161-102KA
کولیس پایه دار معمولی ال جی گوانگلو 161-102KA
کولیس دیجیتال 30 سانتی ال جی گوانگلو 111-103B
کولیس دیجیتال 30 سانتی ال جی گوانگلو 111-103B
کولیس دیجیتال 1 متری ضد آب ال جی گوانگلو 30-507-111
کولیس دیجیتال 1 متری ضد آب ال جی گوانگلو 30-507-111
کولیس دیجیتال 1 متری ضد آب ال جی گوانگلو 1-30-507-111
کولیس دیجیتال 1 متری ضد آب ال جی گوانگلو 1-30-507-111
کولیس دیجیتال صفحه فلزی 15 سانتی ال جی گوانگلو 111-101V-10G
کولیس دیجیتال صفحه فلزی 15 سانتی ال جی گوانگلو 111-101V-10G
کولیس دیجیتال صفحه فلزی 20 سانتی ال جی گوانگلو 111-102V-10G
کولیس دیجیتال صفحه فلزی 20 سانتی ال جی گوانگلو 111-102V-10G
کولیس دیجیتال صفحه فلزی 30 سانتی ال جی گوانگلو 111-103V-10G
کولیس دیجیتال صفحه فلزی 30 سانتی ال جی گوانگلو 111-103V-10G
کولیس ساعتی 15 سانتی ال جی گوانگلو 171-132A
کولیس ساعتی 15 سانتی ال جی گوانگلو 171-132A
میکرومتر خارج سنج دیجیتال QLR 132-00-534
میکرومتر خارج سنج دیجیتال QLR 132-00-534
میکرومتر خارج سنج معمولی فک تنظیمی QLR 104-00-000
میکرومتر خارج سنج معمولی فک تنظیمی QLR 104-00-000
میکرومتر خارج سنج معمولی QLR 106-00-000
میکرومتر خارج سنج معمولی QLR 106-00-000
میکرومتر خارج سنج معمولی فک تعویضی QLR 106-10-400
میکرومتر خارج سنج معمولی فک تعویضی QLR 106-10-400
میکرومتر داخل سنج معمولی QLR 304-00-000
میکرومتر داخل سنج معمولی QLR 304-00-000
ست میکرومتر خارج سنج معمولی (میکرومتر صندوقی) QLR 106-66-000
ست میکرومتر خارج سنج معمولی (میکرومتر صندوقی) QLR 106-66-000
قلاویز دستی میلی متر GWG-110-M
قلاویز دستی میلی متر GWG-110-M
قلاویز دستی دنده ریز GWG-120-MF
قلاویز دستی دنده ریز GWG-120-MF
قلاویز دستی لوله GWG-113-G
قلاویز دستی لوله GWG-113-G
قلاویز ماشینی مستقیم لوله GWG-2333-G
قلاویز ماشینی مستقیم لوله GWG-2333-G
قلاویز ماشینی مارپیچ 35 درجه لوله GWG-2336-G
قلاویز ماشینی مارپیچ 35 درجه لوله GWG-2336-G
قلاویز ماشینی یک در میان میلی متر GWG-2308-M
قلاویز ماشینی یک در میان میلی متر GWG-2308-M
قلاویز ماشینی مستقیم میلی متر GWG-2402-M
قلاویز ماشینی مستقیم میلی متر GWG-2402-M
قلاویز ماشینی مستقیم لوله گاز GWG-2353-NPT HSS-E
قلاویز ماشینی مستقیم لوله گاز GWG-2353-NPT HSS-E
قلاویز ماشینی مستقیم لوله برق GWG-2674-PG
قلاویز ماشینی مستقیم لوله برق GWG-2674-PG
قلاویز دستی میلی متر چپ GWG-110-M-L
قلاویز دستی میلی متر چپ GWG-110-M-L
قلاویز دستی میلی متر GWG-110-M-HSSE
قلاویز دستی میلی متر GWG-110-M-HSSE
قلاویز ماشینی مستقیم دنده ریز GWG-2503-MF
قلاویز ماشینی مستقیم دنده ریز GWG-2503-MF
قلاویز ماشینی مارپیچ 35 درجه دنده ریز GWG-2506-MF
قلاویز ماشینی مارپیچ 35 درجه دنده ریز GWG-2506-MF
قلاویز ماشینی مستقیم میلی متر چپ GWG-2402-M-L
قلاویز ماشینی مستقیم میلی متر چپ GWG-2402-M-L
قلاویز ماشینی مارپیچ میلی متر 35 درجه GWG-2406-M
قلاویز ماشینی مارپیچ میلی متر 35 درجه GWG-2406-M
حدیده میلی متر GWG-6101-M
حدیده میلی متر GWG-6101-M
حدیده میلی متر چپ GWG-6101-M-L
حدیده میلی متر چپ GWG-6101-M-L
مته خزینه 60 درجه GWG-8611
مته خزینه 60 درجه GWG-8611
مته خزینه 90 درجه GWG-861
مته خزینه 90 درجه GWG-861
مته مرغک معمولی GWG-8351
مته مرغک معمولی GWG-8351