---- انتخاب برند
---- انتخاب برند
نمایش بیشتر
محصولات حراجی
محصولات موجود/ ناموجود
عینک ذره بینی اینسایز 5D3-7523
عینک ذره بینی اینسایز 5D3-7523

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

عینک ذره بینی تعمیرات

عینک ذره بینی تعمیرات دستگاه هایی هستند که برای بزرگنمایی یک شی طراحی شده اند. آنها دارای یک لنز محدب هستند که از هر دو طرف به بیرون گرد شده است. هنگامی که پرتوهای نوری از لنز عبور میکنند ، عینک ذره بینی دستگاه هایی با ذره بین خم میشوند و در همگرا میشوند. آنها دارای یک لنز محدب هستند که از هر دو طرف به بیرون گرد شده است. عینک ذره بینی وقتی پرتوهای نوری از لنز عبور میکنند ، آنها در یک نقطه کانونی خم میشوند و در هم میگرایند.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی