عینک ذره بینی اینسایز 5D3-7523
عینک ذره بینی اینسایز 5D3-7523
۱,۴۳۴,۵۱۰ تومان
نمایش بیشتر

عینک ذره بینی تعمیرات

عینک ذره بینی تعمیرات دستگاه هایی هستند که برای بزرگنمایی یک شی طراحی شده اند. آنها دارای یک لنز محدب هستند که از هر دو طرف به بیرون گرد شده است. هنگامی که پرتوهای نوری از لنز عبور میکنند ، عینک ذره بینی دستگاه هایی با ذره بین خم میشوند و در همگرا میشوند. آنها دارای یک لنز محدب هستند که از هر دو طرف به بیرون گرد شده است. عینک ذره بینی وقتی پرتوهای نوری از لنز عبور میکنند ، آنها در یک نقطه کانونی خم میشوند و در هم میگرایند.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی