ذره بین پایه دار یک ذره بین مجهز به چراغ LED میباشد که برای انجام کارهای الکترونیکی یا تحقیق و بررسی و کارهای تعمیرات ایده آل است که شامل یک پایه و یک ذره بین و چراغ LED میباشد.

ذره بین پایه دار ابزاری است که از آن برای دیدن اشیای ریز استفاده میشود. بخش اصلی ذره‌بین از یک عدسی همگرا درست‌ شده‌ است که عمل بزرگ‌ نمایی را انجام میدهد. یک عدسی همگرا معمولاً از دو سو یا یک سو کوژ (محدّب) میباشد. یک قاب دسته ‌دار، عدسی ذره‌بین را نگاه می‌دارد.

برای استفاده از ذره بین به منظور بزرگ ‌نمایی اجسام، باید آن را آن ‌قدر به جسم مشاهده‌ شونده نزدیک کرد که جسم در فاصلهٔ کانونی عدسی قرار بگیرد. «فاصلهٔ کانونی» نامی‌ میباشد که به حد فاصل سطح عدسی تا نقطهٔ کانونی آن اطلاق میشود.

ذره بین ابزاری می باشد که از آن برای دیدن اشیای ریز استفاده میشود. بخش اصلی ذره‌بین از یک عدسی همگرا درست‌شده ‌است که عمل بزرگ ‌نمایی را انجام میدهد. یک عدسی همگرا معمولاً از دو سو یا یک سو کوژ (محدّب) است. یک قاب دسته ‌دار، عدسی ذره بین را نگاه می ‌دارد.