نمایش دادن همه 6 نتیجه

شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال نوعی از پیشرو است که زاویه را بطور خودکار اندازه گیری می کند بدون اینکه کاربر بخواهد آن را از مقیاس بخواند. این پیش نمایشگرها دارای نمایشگر دیجیتالی هستند که زاویه صفحه را نشان می دهد. برخی از اینها شبیه به یک پیشگویی کننده باریک هستند ، اما انواع دیگری از پیشروهای دیجیتالی نیز وجود دارند.این ابزارها به طور معمول بر روی خط لوله از نظر اپراتور سوار می شوند و قرائت های سریع و دقیق را برای هر شیب ارائه می دهند. شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال به اپراتور امکان می دهد شیب های واقعی و بدون موج را بسازد. آنها همچنین می توانند کارهای شبانه را به همان اندازه دقیق در نور روز انجام دهند.