شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال آکاد 01-360-722
شیب سنج و زاویه سنج آکاد 01-360-722
۵,۱۰۲,۶۳۱ تومان
شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال آکاد 01-360-723
شیب سنج و زاویه سنج آکاد 01-360-723
۳,۶۳۴,۵۹۸ تومان
شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال مگنتی اینسایز 1-2170
شیب سنج و زاویه سنج مگنتی اینسایز 1-2170
۲,۰۲۰,۷۸۸ تومان
شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال مگنتی اینسایز 360-2173
شیب سنج و زاویه سنج مگنتی اینسایز 360-2173
۴,۰۴۱,۵۷۶ تومان
شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال مگنتی اینسایز 360-2179
شیب سنج و زاویه سنج مگنتی اینسایز 360-2179
۴,۳۲۲,۲۴۱ تومان
شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال مگنتی اینسایز ISE-2DT
شیب سنج و زاویه سنج مگنتی اینسایز ISE-2DT
۴۹,۳۴۰,۹۰۷ تومان
نمایش بیشتر

شیب سنج و زاویه سنج

شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال نوعی از پیشرو است که زاویه را بطور خودکار اندازه گیری میکند بدون اینکه کاربر بخواهد آن را از مقیاس بخواند. این پیش نمایشگرها دارای نمایشگر دیجیتالی هستند که زاویه صفحه را نشان میدهد. برخی از اینها شبیه به یک پیشگویی کننده باریک هستند ، اما انواع دیگری از پیشروهای دیجیتالی نیز وجود دارند.این ابزارها به طور معمول بر روی خط لوله از نظر اپراتور سوار می شوند و قرائت های سریع و دقیق را برای هر شیب ارائه میدهند. شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال به اپراتور امکان میدهد شیب های واقعی و بدون موج را بسازد. آنها همچنین میتوانند کارهای شبانه را به همان اندازه دقیق در نور روز انجام دهند.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی