نمایش دادن همه 19 نتیجه

کولیس ساعتی به جای استفاده از کولیس ورنیه‌ ها که قرائت آن‌ ها نیاز به روش خاص وه یادگیری دارد، می‌توان از کولیس‌ ساعتی که در آن‌ها برای قرائت کسری از میلی‌متر کافی است که عدد روی عقربه را قرائت کرد، استفاده نمود. در این وسیله یک چرخ دنده دقیق و کوچک موجود است که بدون نیاز به قرائت مقیاس در ورنیه به همان اندازه دقیق را نشان می‌دهد.

اندازه قرائت شده از روی عقربه کولیس ساعتی به آن چه که از روی خط کش قرائت می‌شود، اضافه شود. به وسیله یک پیچ می‌توان آن چه که بر روی خط کش نمایش داده می‌شود را قفل کرد. منظور این است که از حرکت عقربه جلوگیری نمود تا در قرائت اشتباهی به وجود نیاید.