رابط بور گیج آکاد 00-000-250
رابط بور گیج آکاد 250
رابط بور گیج اینسایز 7351-EX12
رابط بور گیج اینسایز 7351-EX12
تماس بگیرید
نمایش بیشتر

رابط بور گیج

یکی از اصلیترین ابزارهایی که از آن برای اندازه‌گیری فشار استفاده مینمایند بور گیج یا گیج فشار میباشد. برای بسیاری از صنایع، انتخاب یک گیج فشار مناسب و استاندارد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این ابزار کاربردی، از قطعات مختلفی تشکیل شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها رابط بور گیج میباشد. با استفاده از این ابزار میتوان ابعاد داخلی بسیاری از قطعات را به راحتی اندازه‌ گیری نمود. بر روی رابط بورگیج میکرومترهایی وجود دارند که اطلاعات مورد نیاز کاربران را به دو شیوه دیجیتالی و مکانیکی نمایش میدهند. اگر بخواهیم این دستگاه را از نظر عملکرد تقسیم بندی کنیم، باید آن را جزو دسته بندی کف زن و دیوار زن قرار دهیم. یکی دیگر از مهمترین قابلیتهایی که این ابزار از آن برخوردار است، توانایی اندازه‌گیری میکرومتر میباشد. میکرومتر در واقع یک لوله مخصوص میباشد که از آن به جهت اندازه‌گیری قسمت‌های داخلی قطعات در صنایع مختلف استفاده میشود. شما میتوانید طول این لوله را بر مبنای نیاز خود بلند یا کوتاه نمایید. از رابط بورگیج معمولاً برای اندازه‌گیری بسیاری از قطعاتی که عمق بالایی دارند بهره گرفته میشود، زیرا عمق بسیاری از این قطعات به قدری زیاد میباشد که امکان اندازهگیری آن توسط ابزارهای ساده و معمولی وجود ندارد؛ به همین سبب باید از یک ابزار حرفه‌ای و قدرتمند استفاده نمود که رابط بور گیج یکی از بهترین نوع آنهاست. لازم به ذکر می باشد که کاربران میتوانند برای اندازهگیری قطعاتی که دارای عمق زیادی هستند، چندین متر لوله به بور گیج اضافه نموده و اندازه گیری خود را در عمق بیشتری انجام دهند. اما به طور کلی دامنه اندازهگیری بور گیچ به صورت استاندارد از 160 تا 250 میلی متر تعیین شده است. برخی از نمونه‌های حرفه‌ای و پیشرفته این ابزار، به غیر از دارا بودن قطعاتی مانند رابط بور گیج، از یک ساعت آنالوگ نیز برخوردار هستند.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی