---- انتخاب برند
---- انتخاب برند
نمایش بیشتر
محصولات حراجی
محصولات موجود/ ناموجود
پراپ ساعت شیطونکی آکاد AC-260-010-02
پراپ ساعت شیطونکی آکاد 02-010-260

تماس بگیرید

پراپ ساعت شیطونکی اینسایز 3-6284
پراپ ساعت شیطونکی اینسایز 3-6284

پراپ ساعت شیطونکی

پراپ ساعت شیطونکی
پراپ ساعت شیطونکی یک نشانگر اهرم از نوع ضد مغناطیسی همه کاره یا نشانگر تست شماره گیری مناسب برای عملیات هم ترازی ابزارهای ماشین و برنامه های مشابه این نشانگر به طور خودکار با جهت اندازه گیری مورد نیاز در تماس سازگار می شود و حرکت نگین دار کمترین اصطکاک و اصطکاک را برای عملکرد صاف و دقیق فراهم می کند همراه با مجموعه ای اساسی از لوازم جانبی نصب شده دسترسی آسان به سطوح کفن پوشیده شده را که با نشانگرهای معمولی شماره گیری امکان پذیر نیست ، فراهم می کند.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی