نمایش دادن همه 7 نتیجه

پراپ ساعت شیطونکی یک نشانگر اهرم از نوع ضد مغناطیسی همه کاره یا نشانگر تست شماره گیری مناسب برای عملیات هم ترازی ابزارهای ماشین و برنامه های مشابه این نشانگر به طور خودکار با جهت اندازه گیری مورد نیاز در تماس سازگار می شود و حرکت نگین دار کمترین اصطکاک و اصطکاک را برای عملکرد صاف و دقیق فراهم می کند همراه با مجموعه ای اساسی از لوازم جانبی نصب شده دسترسی آسان به سطوح کفن پوشیده شده را که با نشانگرهای معمولی شماره گیری امکان پذیر نیست ، فراهم می کند.