رطوبت سنج دیجیتال چوب آکاد WMM700
رطوبت سنج چوب آکاد WMM700
۳,۸۱۹,۶۶۸ تومان
رطوبت سنج دیجیتال اینسایز 50-9341
رطوبت سنج دیجیتال اینسایز 50-9341
۶,۳۴۳,۰۲۹ تومان
رطوبت سنج دیجیتال آکاد HTC-1
دما و رطوبت سنج دیجیتال آکاد HTC-1
تماس بگیرید
نمایش بیشتر

رطوبت سنج

رطوبت‌ سنج ابزاری برای اندازه‌ گیری میزان رطوبت هوا است. همچنین برای تعیین رطوبت در محیط گلخانه نیز میتوان از این وسیله بسیار ضروری و کم حجم و وزن استفاده کرد. از رطوبت‌ سنج  برای اندازه گيری رطوبت، یا مقدار بخار آب موجود در هوا استفاده میکنند. رطوبت‌ سنج دیجیتال با اشکال مختلفی ساخته می شوند که مهمترین آنها شامل نم سنج محیطی و نفوذی میشود که برای مصارف خانگی و گلخانه ها و… همچنین مصارف صنعتی نظیر صنایع تولید کاغذ و الوار های چوب انبار های نگهداری قطعات چوبی مختلف و دیگر صنایع که با آب و بخار آن سرو کار دارند استفاده می شود.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی