---- انتخاب برند
---- انتخاب برند
نمایش بیشتر
---- نوع نمایشگر
---- نوع نمایشگر
---- انتخاب دسته بندی
محصولات حراجی
محصولات موجود/ ناموجود
---- انتخاب نوع ابزار
---- انتخاب نوع ابزار
نمایش بیشتر
سری میکرمتر با فک بدون چرخش اینسایز W25-6377
سری میکرمتر اینسایز W25-6377
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
سری میکرمتر سری میکرمتر آکاد 04-001-371
سری میکرمتر آکاد 371
نمایش بیشتر

سری میکرومتر

سری میکرومتر

میکرومترها با سری های خاصی مثل سری وی شکل ، سری ضخامت سنج، سری زبانه پین و تخت ، سری فک بلند ، سری اندازه گیر لبه قطعات ، سری خارج سنج زبانه دار ، سری خارج سنج سوزنی ، سری خارج سنج بشقابی و … برای صنعت های مختلف از جمله اندازه گیری قطر مته و قلاویز ، اندازه گیری قطعات با اشکال هندسی مختلف و… به کار می رود.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی