نمایش دادن همه 24 نتیجه

گیج جوشکاری ابزار اندازه گیری و بازرسی اتصالات جوش و یک قدم مهم در راه کنترل کیفیت و کارایی سازه های جوشکاری شده است. با کمک گیج جوشکاری می توان قطعات و اتصالات جوشکاری شده را از نظر ابعاد کنترل نمود. از طرفی دیگر می توان سطوح شیب دار پخ خورده را از نظر زاویه سطحی شیب آن کنترل کرد. همچنین می توان برای مونتاژکاری فواصل لازم بین قطعات را کنترل کرد. با این گیج می توان همسطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ و جوشکاری را بررسی نمود و در نهایت می توان با کمک آن ها عیوب احتمالی بر روی سطح جوش ها از نظر طول، عرض و عمق آن ها را کنترل نمود.