---- انتخاب برند
---- انتخاب برند
نمایش بیشتر
محصولات حراجی
محصولات موجود/ ناموجود
مته کبالت 8% روکش دار کستاک KESTAC-HSSCO-8%
مته کبالت 8% روکش دار کستاک KESTAC-HSSCO-8%
مته ته گرد HSS بلند GWG-8322 ΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8322 ΙΙ

۲۰۵,۰۰۰ تومان۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

مته ته گرد HSS بلند GWG-8323 ΙΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8323 ΙΙΙ
مته ته گرد HSS بلند GWG-8321 Ι
مته ته گرد HSS بلند GWG-8321 Ι
مته ته گرد HSS نیمه بلند GWG-8314
مته ته گرد HSS نیمه بلند GWG-8314
مته ته گرد HSS معمولی GWG-831
مته ته گرد HSS معمولی GWG-831

مته ته گرد

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی