وی بلوک مگنت اینسایز 702-6890
وی بلوک مگنت اینسایز 702-6890
۵,۳۳۲,۶۳۵ تومان
وی بلوک جفت اینسایز 11-6896
وی بلوک جفت اینسایز 6896
وی بلوک مگنت آکاد 01-000-634
وی بلوک مگنت آکاد 634
وی بلوک جفت آکاد 01-000-632
وی بلوک جفت آکاد 632
وی بلوک مگنت اینسایز 1202-6801
وی بلوک مگنت اینسایز 6801
وی بلوک جفت آکاد 01-000-636
وی بلوک جفت آکاد 636
نمایش بیشتر

ست وی بلوک

ست وی بلوک برای کاربردهای متنوع و دقت بالا طراحی شده اند و مناسب برای نگه داری قطعه های گرد و قطعه هایی با شکل نا متقارن برای خط کشی ,سنگ زنی , اندازه گیری , ماشین کاری و تست های مختلف هستند. این محصول به صورت ایستاده روی دو سر انتهایی هم قابل استفاده است. شدت مغناطیسی V ها و سطوح را می توان به صورت همزمان با چرخاندن دکمه فعال یا غیر فعال کرد. این ویژگی ست وی بلوک را قادر می سازد تا خودش و قطعه کار را روی هر سطح آهنی , شامل سه نظام ثابت آهنربایی(بدون ایجادخاصیت مغناطیسی در سه نظام)نگه دارد.

نمــایش بیـشـتر مخــفی ســازی