It seems we can't find what you're looking for.

میکرومتر سه فک یک میکرومتر داخل سنج است که در مدل های مختلف دارای یک ضامن جهت ثابت کردن نیرو استفاده می شود و همچنین ضد آب و گرد و غبار است.  گستره اندازه گیری آن ها بسته به برند مدنظر متفاوت است.
میکرومترهای سه فک برای اندازه گیری قطر داخلی سیلندرها ( استوانه ) مورد استفاده قرار میگیرند. این نوع میکرومترها شباهت بسیار زیادی با بورگیج یا همان گیج داخل سیلندر دارند که برای اندازه گیری قطر داخلی سیلندرها مورد استفاده قرار میگرند. میکرومتر سه فک نیز برای اندازه گیری قطر داخلی سیلندرها یا استوانه ها مورد استفاده قرار میگیرد.
با فرو بردن فک های میکرومتر سه فک به داخل سیلندر فک های میکرومتر به بدنه داخلی سیلندر مماس شده و قطر داخلی را اندازه گیری میکند. بور گیج ها هم دقیقا با همین مکانیزم کار اندازه گیری سیلندر را انجام میدهد.
میکرومتر سه فک برای قطعاتی که دارای سه ضلع میباشد را اندازه گیری میکند و دارای سه فک متغیر میباشد که با چرخاندن ورنیه پشت میکرومتر به صورت همزمان بازو بسته میشود.