پایه سختی سنج مخصوصاً برای کمتر کردن خطای انسانی یا تغییرات اندازه گیری طراحی شده اند ، از این محصول برای از بین بردن متغیرهای وزن و سرعت در اندازه گیری سختی استفاده شده است. بسته به نوع ساحل دماسنج ، آزمایش سختی اکنون دقیق تر است و اندازه گیری سختی دقیق تری را ایجاد میکند.این پایه شامل دسته عامل ، مرحله شیشه ای تنظیم شده ، شعاع دیافراگم ، تیر کلیپ از دورومتر و ستون کریک است. در بیشتر موارد استفاده از سختی سنج با پایه گزینه ای مطلوب است زیرا خطاهای اپراتور در هنگام اندازه گیری بسیار کاهش مییابد و به نتیجه ای دقیق تر میرسیم. استفاده ازپایه سختی سنج اندازه گیری را با ثبات تر و دقیق تر میکند ، همچنین قابلیت تکرار بهتر اندازه گیری ها را دارد. با استفاده از این پایه  میتوانید بار یکپارچه را تنظیم کرده و دقت اندازه گیری را بالا ببرید و خطاهای اندازه گیری را که با کار دستی دستگاه کار میکنند از بین ببرد.