Products not found.

برقو لقمه ای

برقو لقمه ای از انواع مختلف برقو است که از آن جهت بزرگ کردن سوراخ های ایجاد شده یا گردکردن سوراخ های ایجاد شده با مته استفاده میشود. این کار از رایج ترین عملیات ها پرداخت و ماشین کاری نهایی روی قطعات تولیدی میباشد.

ویژگی های برقو لقمه ای

برقو لقمه ای که از لحاظ شکل و چینش پره های براده بردار همانند دیگر برقوها می باشد. اما این برقو را باید به یک دنباله وصل نمود، تا آماده برای استفاده شود. سایز برقو لقمه ای عموما از 25 میلیمتر به بالا است.