نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

گونیا مویی از دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻴﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از آن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. گونیا مویی ابزاری دقیق است که برای خط کشی ، اندازه گیری ، تشخیص زاویه و کنترل زاویه ها مورد استفاده قرار می گیرد .گونیا مویی دارای زاویه های مختلف 45 درجه ، 90 درجه و 120 درجه می باشد .این گونیا دارای سایزهای مختلف از 5 سانت الی 30 سانت می باشد .گونیا مویی از جنس فولاد ضد زنگ ساخته شده است.