مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.

تراز دیجیتال همان تراز بنایی است که بجای حباب تراز از سنسور محاسبه شیب جهت اندازه گیری شیب استفاده شده تا با کمک صفحه نمایشگر مقدار شیب سطوح را با دقت 0.1 درجه نمایش دهد.
مزیت تراز دیجیتال نسبت به تراز دستی در این است که شما برخلاف ترازدستی که فقط قادر به تعیین سطح تراز یا نا تراز بودید ، در تراز دیجیتال می توانید میزان انحراف سطح را نیز با دقت 0.1 درجه اندازه گیری کنید و همچنین از طرفی سطوحی با شیب های دلخواه ایجاد نمایید که این مورد در بسیاری ار فعالیتها نظیر دکوراسیون داخلی و لوله گذاری ها . غیره بسیار کاربرد دارد. تراز های صنعتی دیجیتال دارای حساسیت های بالا و متفاوتی میباشند به همین دلیل کاربرد های مختلفی دارند