نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سختی سنج  فلزات را در صنعت جهت مقاومت فلزات در برابر تغییر شکل در اثر نیرویی که توسط پرتابگر بر فلز وارد می نماید استفاده می کنند. معمولاً در صنعت از مقیاس های راکول، برینـل و ویکـرز استفاده مـی گردد. این مقیاس ها در دستگاه های سختی سنج فلزات قابل تبدیل به یکدیگر می باشند.دستگاه سختی سنج فلزات با اندازه گیری عمق اثری که توسط پرتابگر بر روی قطعه به جا میگذارد محاسبه می گردد. این روش را Leeb نام گذاری نموده اند.