نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سختی سنج میکرو ویکرز دیجیتال  یکی از معیارهای سختی است که بر اساس مقاومت مواد در برابر فرورونده هرمی شکل از جنس الماس سختی آن ها را تعیین می‌کند. سختی‌سنجی به این روش اولین بار در سال ۱۹۲۲ توسط اسمیت و ساندلند در ویکرز لیمیتد به عنوان جایگزینی برای سختی برینل توسعه یافت.فرورونده بکار رفته در سختی سنج میکرو ویکرز دیجیتال ، الماس هرمی با قاعده مربع شکل است که سطوح مقابل آن با زاویه ۱۳۶ درجه به یکدیگر می‌رسند. سختی سنج میکرو ویکرز دیجیتال در تعیین سختی نواحی کوچک، اندازه گیری شیب سختی در یک سطح سخت شده، تعیین سختی اجزای ویژه یک ریز ساختار یا آزمون سختی یک چرخدنده ظریف ساعت کاربرد دارد.