نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شمارشگر خط کش دیجیتال یک دستگاه دیجیتالی است و خروجی پیشخوان شامل یک حالت از پیش تعریف شده بر اساس برنامه های نبض ساعت است. از خروجی پیشخوان شمارشگر خط کش دیجیتال می توان برای شمارش تعداد پالس ها استفاده کرد. به طور کلی ، پیشخوان ها شامل یک طرح فلیپ فلاپ هستند که می توانند شمارنده همزمان یا پیشخوان ناهمزمان باشند. در منطق دیجیتال و محاسبات ، پیشخوان شمارشگر خط کش دیجیتال وسیله ای است که تعداد دفعاتی را که یک رویداد یا فرآیند خاص روی داده است ، اغلب در رابطه با ساعت ، ذخیره می کند (و گاه نمایش می دهد). متداول ترین نوع ، یک مدار منطقی دیجیتال متوالی با یک خط ورودی به نام ساعت و چندین خط خروجی است.