مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.

عمق سنج معمولی همانطور که از نام آن پیداست برای اندازه گیری عمق از سطح مرجع یک جسم استفاده می شود. عمق سنج معمولی دارای سطح اندازه گیری ثابت بر روی پرتو سمت راست قرار می گیرد و زاویه (اندازه قلاب) برای اندازه گیری عمق موقعیت های شیار داخلی و سایر ویژگی های پیچیده می باشد.