نمایش دادن همه 3 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اين پرگار ساده داخل سنج، که به پرگار پاشنه ای و پرگار ساده داخل سنج یا پرگار سرکج خارج نيز معروف است، برای انتقال اندازه سوراخها و فاصله بين شيارها و شکافها به روی وسيله اندازه گيری يا بالعکس به کار برده می شوند. اين پرگار ساده داخل سنج در دو نوع ساده و فنری ساخته می شوند. از این پرگار جهت اندازه‌برداری و اندازه‌گذاری قطرهای داخلی یا موارد دیگر که مربوط به اندازه برداری داخلی باشد استفاده می شود.مراحل کار با این پرگار مانند نوع قبلی می باشد با این تفاوت که پاشنه پرگار را وارد سوراخ یا قطعه مورد نظر قرار می‌دهیم به صورتی که نیش به کناره‌های داخلی قطعه مماس شده باشد و از این ابزار در کارهای نجاری و خراطی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. درکار با اين نوع وسيله برای تنظيم فاصله، پس از باز کردن تقريبی دهانه پرگار ساده داخل سنج، بايد از يک قطعه چوب استفاده کرد و از وارد نمودن ضربه به نُک تيزآن خودداری نمود.در کار با اين پرگار بايد دقت کرد تا محور تقارن بازوهای پرگار بر محور تقارن قطعه کار منطبق باشد.