نمایش دادن همه 3 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تمامی انسانها حداقل یک بار از این نوع پرگار ساده مستقیم جهت ترسیم دایره با قطرهای مختلف یا ترسیم نقوش هندسی استفاده کرده‌اند. همان‌طور که میدانید برای ترسیم یک دایره نیاز داریم به مرکزی بر روی قطعات چوبی و پس از مشخص کردن مرکز،دهانه پرگار ساده مستقیم را به اندازه موردنیاز باز می کنید و یکی از نیش‌هارا در مرکز قراردهید،درنهایت با کمی فشار با حرکت دایره‌وار بر روی قطعه چوب،دایره مورد نظر را ترسیم کنید اين نوع پرگارها ساختمان بسيار ساده ای دارند و عمل ثابت شدن دو بازوی آنها در اثر اصطکاک بين سطوح آنها صورت می گيرد. سوزن های آن ممکن است با بازوها يکپارچه و يا روی آن نصب شده باشند. اين پرگار در روی يکی از بازوها راهنمای شياردار قوسی شکل بسته شده و در روی بازوی ديگر پينی است که می تواند در داخل شيار راهنمای قوسی شکل حرکت کند. پس از بازکردن دهانه پرگار برای تثبيت اندازه، از پيچ قفل استفاده می شود.