نمایش دادن همه 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پرگار ساعتی خارج سنج اینسایز کد 20-2332

6,642,700 تومان

پرگار ساعتی خارج سنج اینسایز کد 40-2332

6,642,700 تومان

پرگار ساعتی خارج سنج اینسایز کد 60-2332

6,642,700 تومان

پرگار ساعتی خارج سنج اینسایز کد 80-2332

6,961,000 تومان

پرگار ساعتی داخل سنج اینسایز کد 2321-AL35

تماس بگیرید

پرگار ساعتی داخل سنج اینسایز کد 2321-AL55

تماس بگیرید

پرگار ساعتی داخل سنج اینسایز کد 2321-AL75

تماس بگیرید

پرگار ساعتی داخل سنج اینسایز کد 35-2321

6,642,700 تومان

پرگار ساعتی داخل سنج اینسایز کد 55-2321

6,642,700 تومان

پرگار ساعتی داخل سنج اینسایز کد 75-2321

6,821,700 تومان

پرگار ساعتی داخل سنج اینسایز کد 95-2321

6,821,700 تومان

تمامی انسانها حداقل یک بار از این نوع پرگار ساعتی جهت ترسیم دایره با قطرهای مختلف یا ترسیم نقوش هندسی استفاده کرده‌اند. همان‌طور که میدانید برای ترسیم یک دایره نیاز داریم به مرکزی بر روی قطعات چوبی و پس از مشخص کردن مرکز،دهانه پرگار را به اندازه موردنیاز باز می کنید و یکی از نیش‌هارا در مرکز قراردهید،درنهایت با کمی فشار با حرکت دایره‌وار بر روی قطعه چوب،دایره مورد نظر را ترسیم کنید اين نوع پرگارها ساختمان بسيار ساده ای دارند و عمل ثابت شدن دو بازوی آنها در اثر اصطکاک بين سطوح آنها صورت می گيرد. سوزن های آن ممکن است با بازوها يکپارچه و يا روی آن نصب شده باشند.اين پرگار ساعتی در روی يکی از بازوها راهنمای شياردار قوسی شکل بسته شده و در روی بازوی ديگر پينی است که می تواند در داخل شيار راهنمای قوسی شکل حرکت کند. پس از بازکردن دهانه پرگار برای تثبيت اندازه، از پيچ قفل استفاده می شود.