نمایش دادن همه 2 نتیجه

پایه میکرومتر یک پایه ضروری برای اندازه گیری های دقیق , بیشتر برای افزایش سرعت بازرسی تولیدات و بررسی عددی استفاده می شود. بدنه پایه میکرومتر از چدن دانه ریز ساخته شده که بسیار با دقت ماشین کاری شده است. قسمت گیرایی پیچ دار آن از آلومینیوم ساخته شده و از ایجاد صدمه در ابزار جلوگیری می کند. نگه داری و تنظیم موقعیت میکرومتر به وسیله تنها یک پمپ انجام می شود. برای سرعت بخشیدن در بازرسی دسته ای قطعات بررسی های ابعادی بسیار مناسب است. پایه میکرومتر استفاده از میکرومتر خود را هنگام اندازه گیری قطعات کوچک آسانتر کرده و با استفاده از این میکرومتر دقت را افزایش دهید. پایه چدن دارای تنظیمات مناسب برای خواندن مطلوب و جهت گیری جزئی است. بیشتر میکرومترهای داخل و خارج آن جا می گیرد. پایه میکرومتر استفاده از میکرومتر را در هنگام اندازه گیری قطعات کوچک آسان تر می کند. پایه میکرومتر همچنین برای اطمینان از اندازه گیری دقیق تر طراحی شده اند. علاوه بر این پایه میکرومتر با ابزار دستی کوچک استفاده می شود و روی نیمکت ها قرار می گیرد.