It seems we can't find what you're looking for.

یکی دیگر از انواع میکرومترها، ست میکرومترهای صندوقی می باشد. این ست شامل تعدادی از یک نوع میکرومتر در سایز های مختلف می باشد که به همراه برگه کالیبراسیون در صندوق قرار گرفته است.

این نوع از میکرومتر ها با برند های مختلف در فروشگاه ابزار سیار موجود است. افراد با توجه به نوع میکرومتری که در نظر دارند، می توانند در سایزهای مختلف به صورت یک ست این ابزارها را در اختیار داشته باشند. برای مثال ست میکرومتر صندوقی، میکرومتر دیجیتال و ساعتی، ورنیه و….