میکرومتر خارج سنج دیجیتال QLR 132-00-534
میکرومتر خارج سنج دیجیتال QLR 132-00-534
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
میکرومتر خارج سنج دیجیتال آکاد 00-000-312
میکرومتر خارج سنج دیجیتال آکاد AC-312-000-00
۳,۳۴۸,۰۰۰ تومان۴,۱۷۸,۰۰۰ تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال برای اندازه گیری ابعاد خارجی قطعات قطر و ضخامت بیرونی به کار میرود و معمولا شکل ظاهری این نو میکرومتر مانند کمان حلالی میباشد .میکرومتر خارج سنج دیجیتال دارای دقت ۱هزارم میباشد وشامل انواع مارکهای ژاپنی, المانی, چینی,تایوانی می باشد. میکرومتر خارج سنج دیجیتال که داری برد دیجیتال میباشد و برای خواندن دقیق سایز قطعات بکار میرود. میکرومتر خارج سنج دیجیتال ،با پیشرفت صنعت و به منظور افزایش دقت اندازه گیری ،امروزه اکثر وسایل اندازه گیری به سیستم الکترونیکی مجهز شده اند.