انواع پایه عمق سنج

پایه عمق سنج شامل دسته پایه ها و متعلقات اندازه گیری می باشد و همانطور که از اسمش مشخص است، برای نگهداری عمق سنج به کار می رود. یکی از پرفروش ترین انواع عمق سنج ها کولیس های عمق سنج هستند و کاربردی ترین ابزار جانبی که کنار آن به فروش میرسد، همین پایه عمق سنجهای سبک و با کیفیت می باشد. این پایه جهت افزایش پایداری و ثبات اندازه گیری عمق حین کار به شخص کمک می کند و در نتیجه احتمال خطای کار کاهش یافته و روند اندازه گیری دقیق و کنترل شده پیش میرود.