گام در انواع میکرومتر

گام-در-میکرومتر

گام چیست؟

میزان دقت میکرومتر وابسته به اندازه گام پیچ و تعداد تقسیمات مدرج روی استوانه متحرک است.

این میزان دقت در سیستم متریک میکرومتر ۰/۰۱ الی ۰/۰۰۱ و در سیستم اینچی میکرومتر ۰/۰۰۱ الی ۰/۰۰۰۱ است.

گام در انواع میکرومتر

میکرومترهای میلیمتری با گام پیچ ۰/۵ میلیمتر و تقسیم آن بر ۵۰ یعنی عدد روی استوانه متحرک(طبق معادله محاسبه دقت میکرومتر) دقت میکرومتر میلیمتری ۰/۰۱ است.

دقت و گام در انواع میکرومتر

میکرومترهای اینچی با گام پیچ ۱ روی ۴۰ اینچ که برابر است با ۰/۰۲۵ و از آنجایی که تقسیم بندی روی استوانه متحرک در میکرومترهای اینچی تا ۲۵ است عدد ۰/۰۲۵ را بر ۲۵ تقسیم می‌کنیم که حاصل برابر است با ۰/۰۰۱ یعنی دقت میکرومتر اینچی.

در واقع میزان گام در میکرومترها رابطه مستقیم با دقت میکرومتر دارد.

فروشگاه اینترنتی ابزارآلات صنعتی ابزار سیار تکنیک استفاده را همزمان با خرید به شما می‌ آموزد و شما به راحتی می‌ توانید به خرید بپردازید و دغدغه عدم آگاهی در زمینه استفاده از محصول را نداشته باشید با ابزار سیار دغدغه‌ های خود را به فراموشی بسپارید.